Magbasa Para sa Daang Matuwid

  • PDF
Ang paksang diwa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong taon ay "Wika Natin ang Daang Matuwid".
 
Ang pangkalahatang tema ng pagdiriwang ay hinati pa sa limang magkakaiba at magkakaugnay na diwa. Ito ay ang mga sumusunod:
 
*Ang Wika Natin ay Wika ng Katarungan at Kapayapaan
*Ang Wika Natin ay Laban sa Katiwalian
*Ang Wika Natin ay Sandata Laban sa Kahirapan
*Ang Wika Natin ay Wika ng Mabilisan, Inklusibo, at Sustenidong Kaunlaran
*Ang Wika Natin ay Wika sa Pangangalaga ng Kapaligiran
 
Bilang kabahagi sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, ang EMC ay bumuo ng isang tema na naaangkop sa pangkalahatang paksang diwa at may malaking kaugnayan sa mga gawain at layunin nito para sa Mataas na Paaralan ng Ateneo. 
 
"Magbasa Para sa Daang Matuwid". Ito ang tema ng EMC sa lubusang pagtataguyod sa pagbabasa ng mga mag-aaral patungo sa pagpapayabong ng Wikang Filipino.
 
Bisitahin ang Silid-aklatan sa buong buwan ng Agosto! 
 
Ang larawan ay mula sa Komite ng "Piling Pinas".

 

Last Updated on Friday, 02 August 2013 20:18

Contact Us

Loyola Heights, Quezon City
+63 2 426-6001 loc. 6201-6203
Email: bcoballes@ateneo.edu
Web: http://emc.hs.admu.edu.ph/